Visie

We zien een grote transitie die gaande is: de klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar en de consensus over de invloed van de mens daarop groeit. Daarnaast is het energievraagstuk steeds nijpender: hoe kunnen we als samenleving de transitie maken van eindige fossiele bronnen die veel milieuschade veroorzaken, maar ook aanleiding is voor veel conflicten in de wereld, naar een energievoorziening die schoon, betaalbaar en betrouwbaar is.

Tegelijk hebben we ook te maken met een andere transitie: die van de rol van de overheid. Deze heeft niet alleen betrekking op energie en klimaat,
maar gaat veel breder. Ook in het sociale domein en in de zorg zien we meer en meer particulier initiatief ontstaan met als doel meer eigen regie te krijgen op welzijn en leefbaarheid. De directe omgeving waarin mensen leven en functioneren wordt steeds belangrijker. De crisis dwingt ons nieuwe oplossingen te vinden voor hardnekkige vraagstukken. Dit levert kansen op die op een geheel ander schaalniveau zich manifesteren. Hoe die transitie precies vorm gaat krijgen is voor alle partijen een grote vraag en uitdaging. Door hier gezamenlijk vorm aan te geven verruilen we een deel van onze welvaart voor meer welzijn.

Hier ligt voor mij een belangrijke motivatie. Het gaat om mensen en hoe zij in hun omgeving hun plek vinden. De techniek staat ten dienste daarvan. Met mijn ervaring en achtergrond wil ik helpen deze transitie in praktijk te brengen.