Project Regio Alkmaar van start

De regio Alkmaar is voornemens het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Met de ondertekening van dit Europese convenant laten de 8 gemeenten in deze regio zien dat zij blijvend willen inzetten voor klimaatbeleid. Het convenant is inmiddels door ruim 5000 gemeenten ondertekend. Steeds vaker stellen EU-subsidies als voorwaarde dat gemeenten het Burgemeestersconvenant (in het EU-jargon Covenant of Mayors genoemd) hebben ondertekend. Het geeft gemeenten dus extra mogelijkheden om gebruik te maken van EU-subsidies. Ook doordat men een groot netwerk aanboort via het convenant. Dit maakt het vinden van partners voor EU-projecten een stuk makkelijker.

Samen met de HVC en mijn collega Nienke Trap werk ik aan het in kaart brengen van de activiteiten die de regio de komende jaren uitvoert in het kader van het Klimaatbeleid. Wij werken een Sustainable Energy Action Plan (SEAP) uit. Dit vormt de basis waarop de gemeenten zullen ondertekenen.