odmh

Nieuwe opdracht: adviseur bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Vanaf 20 oktober voert ik bij de Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda verschillende werkzaamheden uit:

- ondersteuning regiocoördinator energiebesparing particuliere woningeigenaren: samen met de rc werk ik aan het creëren van overzicht van lopende en nog op te starten activiteiten en ontwikkelen we een aanpak die zorgt voor verdere versnelling en opschaling van energiebesparing in de regio Midden-Holland

- advisering verduurzaming gemeentelijk vastgoed: voor de ODMH ontwikkel ik dienstverlening gericht op de klanten van de Omgevingsdienst (6 gemeenten in de regio) die hen in staat moet stellen forse energiebesparing en duurzame energieproductie in en op de eigen gemeentelijke gebouwen te realiseren.

De opdracht loopt tot eind 2015.