Green Deal Verduurzaming Scholen

Consultatiefase Green Deal Verduurzaming Scholen


De Green Deal Verduurzaming Scholen is recent ondertekend door alle ministeries, de besturenraden van het onderwijs, de VNG, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland. Inmiddels is de consultatieronde in volle gang. Daarin maken we een ronde langs veel schoolbesturen en gemeenten om de ondersteuningsbehoefte scherp in beeld te krijgen. Wat hebben zij nodig om energiebesparing, duurzame energie en gezond binnenmilieu in hun gebouwen grootschalig te realiseren? Deze fase moet de bouwstenen
opleveren voor het uitvoeringsprogramma.

We merken dat de interesse in dit initiatief groot is, de behoefte aan toepasbare kennis breed leeft en er veel goede voorbeelden zijn waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.
In april verwachten we het uitvoeringsprogramma gereed te hebben.