College Wassenaar stelt Klimaatprogramma vast

Afgelopen maanden heb ik in opdracht van de gemeente Wassenaar een nieuw Klimaatplan ontwikkeld. Recent heeft het College van B&W het plan vastgesteld en aan de gemeenteraad gestuurd. In januari zal eerst de commissie een oordeel geven, en enkele weken later zal de Raad een besluit nemen. Zodra de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld kan de gemeente aan de slag om de hoge ambities waar te maken in samenwerking met de partners in de gemeente. Want het draagvlak voor energiemaatregelen is groot en veel partijen willen investeren in duurzame energie.
Voor meer informatie klik hier