10 miljoen voor energiebesparing scholen

D′66 mag, mede namens het Kabinet € 40 miljoen uitdelen. Daarvan gaat € 10 miljoen in een revolverend fonds voor energiebesparing bij scholen. Alhoewel het een kleine bijdrage is kan het toch weer een stimulans zijn om de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren.
Door dit fonds straks in te zetten voor de Green Deal Verduurzaming scholen kunnen we er voor zorgen dat duurzaamheid structureel aandacht krijgt bij schoolbesturen en gemeenten.

Klik voor meer informatie hier