College Wassenaar stelt Klimaatprogramma vast17-12-2015 - Afgelopen maanden heb ik in opdracht van de gemeente Wassenaar een nieuw Klimaatplan ontwikkeld. Recent heeft het College van B&W het plan vastges... lees meer

Nieuwe opdracht: adviseur bij Omgevingsdienst Midden-Holland27-10-2015 - Vanaf 20 oktober voert ik bij de Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda verschillende werkzaamheden uit:- ondersteuning regiocoördinator energie... lees meer

Kick uitvoering Green Deal Scholen27-10-2015 - Op 10 november 2015 start de uitvoering van de Green Deal Scholen. De kick off hiervan vindt plaats tijdens de Kennisdag van Ruimte-OK die dit jaar wo... lees meer

Green Deal Verduurzaming Scholen17-02-2015 - Consultatiefase Green Deal Verduurzaming ScholenDe Green Deal Verduurzaming Scholen is recent ondertekend door alle ministeries, de besturenraden van ... lees meer

Project Regio Alkmaar van start21-06-2014 - De regio Alkmaar is voornemens het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Met de ondertekening van dit Europese convenant laten de 8 gemeenten in dez... lees meer

10 miljoen voor energiebesparing scholen25-02-2014 - D′66 mag, mede namens het Kabinet € 40 miljoen uitdelen. Daarvan gaat € 10 miljoen in een revolverend fonds voor energiebesparing bij ... lees meer

Klimaatverbond succesvol met Energy Battle 14-02-2014 - Het Klimaatverbond is heel succesvol met de Energy Battle. Dit is een wedstrijd tussen verschillende teams in een gemeente met als doel zoveel mogelij... lees meer